banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Artikelserie i Svenska Dagbladet om hemmasittare

Spännande artikelserie, från i höstas, från Svenska Dagbladet om hemmasittare.    http://www.svd.se/i-nian-vagrade-joel-ga-till-skolan/om/hemmasittare--idagserien http://www.svd.se/stark-angest-gor-att-vissa-vagrar-ga-till-skolan/om/hemmasittare--idagserien http://www.svd.se/lararna-fattar-inte-hur-det-kanns/om/hemmasittare--idagserien...

Läkemedel för Autism

Amerikanska forskare tror sig ha hittat ett läkemedel för autism. Vad tror ni? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6387530

Föreläsning om ensamhet på biograf Victoria

http://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/vad-ar-ensamhet-hur-kan-vi-bryta-kanslan-av-ensamhet-328490/

Dokumentär om Asperger på Netflix

Netsflix har förvärvat rättigheterna till "Aspergers are us". Hoppas vi kan se den snart! http://variety.com/2016/film/features/netflix-documentary-aspergers-are-us-sxsw-1201728696/

Aktivitetskalendern flyttas till Attention Stockholms nya webbplats

Hej, Attention Stockholm som administrerar alla aktiviteter har lanserat en egen webbplats och från idag kommer alla aktiviteter ligga där. För att anmäla dig till aktiviteter gå in på www.attention-stockholm.se Attention Stockholms län önskar er en riktigt god jul!

Skolskjutsar havererar - Signera ett upprop mot förlängning av ett ohållbart avtal

Många familjer vittnar om att skolskjutsar och skjutsar till daglig verksamhet/korttidsverksamhet havererat sedan staden lät en leverantör – Samtrans – ta över hela verksamheten. Nu har en hemsida lagts upp med möjlighet att signera ett upprop mot förlängning av ett ohållbart avtal. Gå in på www.vargoddroj.se om du vill skriva under och även ta del av turerna kring Samtrans.

Hur tycker du att Samtrans fungerar?

Vi skulle behöva berättelser om Samtrans. Hur skjutsarna har fungerat sedan Samtrans tog vid och vilka konsekvenser eventuella brister har fått för dig som är närstående och/eller för dig som är anhörig. Även ni som är chaufförer får gärna skriva hur ni upplever situationen med transporter till bland annat skolor, kortids och dagliga verksamheter. Går utmärkt att skriva...

Välkommen till årets Case Management konferens 14 oktober 2015

Konferensen riktar sig till politiker, chefer, tjänstemän och andra beslutsfattare/påverkare i kommuner, landsting, Kriminalvård och skola. RACT Case Management – teori och praktik, en modell och funktion att använda i vardagen för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En sammanhållen livskedja är ett viktigt verktyg för att nå sina mål. Syfte: Att sprida...

Ladda ner Samhällsguiden

Syftet med skriften är att beskriva de lagar som styr det stöd och den hjälp som föräldrar till barn och ungdomar med Asperger har möjlighet att ansöka om. Olika aktörer har ansvar för olika insatser och det kan upplevas som svårt att hålla kontakten med alla olika aktörer. I skriften får du en översikt på de viktigaste lagar som du som förälder bör känna till....

Försäkringskassan måste sluta med oetiskt spioneri

Assistans. Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som skett i det oseriösa Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Det ligger inte långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk, skriver Handikappförbundens Ingrid Burman i ett öppet brev till...

Prata psykisk ohälsa i 5 minuter!

Den 5 maj startar vi ett samtal om psykisk ohälsa på gator och torg och i sociala medier. Prata med dina arbetskamrater eller vänner. Dela med er av tankar, tips, bilder eller filmer på Facebook, Twitter och Instagram. Använd #5min5maj så alla ser! 5 minuter kan göra stor skillnad Det är fortfarande skrämmande med psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det....

Hjälpmedel i Stockholms län − hur funkar det?

HSO i Stockholms län har bjudit in Anna Breuer, från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att berätta mer om hur Stockholms läns landsting har organiserat verksamheten kring hjälpmedel. Under året kommer även landstingets hjälpmedelspolicy att revideras. Kom och lär dig mer om organisationen och processen kring hjälpmedel! Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 17.30–19.30 Plats:...

REPORTAGE: Karate som medicin

Niclas fick sin diagnos två veckor innan han fyllde 33 år. Nu är han en av ett ökande antal utövare med ADHD som hittat till Karate. Här berättar han sin egen historia om vad Karaten betyder. Läs mer, klicka på länken http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKarateforbundet/Nyheter/Forbundsnyheter/REPORTAGEKaratesommedicin/  

Bedömningskriterier överenskommelse psykisk ohälsa - SKL

Socialstyrelsens bedömningskriterier förtydligar hur grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen för 2015 kommer att bedömas. Socialstyrelsen har tagit fram bedömningskriterier för 2015 års grundkrav och prestationsmål i samverkan med SKL. Socialstyrelsens bedömningskriterier Information på webbplatser Utförlig information om vilka områden och problem som ska finnas på...

Filmer om Adhd

Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Se länken nedan http://gnc.gu.se/gnc-i-media/2014

Pressmeddelande Försäkringskassan - Ny guide för personer som lever med funktionsnedsättning

Försäkringskassan gör det enklare för dem som lever med funktionsnedsättning. Nu lanseras en guide på Försäkringskassans webbplats, forsakringskassan.se, som visar vilka ersättningar man kan ha rätt till från Försäkringskassan. Den nya guiden minskar osäkerheten och otryggheten inför den första kontakten med Försäkringskassan. I början är det mycket information att ta till...

Enkät om läkemedelsuppföljning

Denna enkät vänder sig till dig har som har erfarenhet av ett eller flera läkemedel som är kopplad till din eller dina barns neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Om du inte berörs av frågorna ber vi dig bortse från denna enkät. Det består bara av 8 frågor och går snabbt att besvara. Om ni är flera i familjen som medicinerar, ber vi dig besvara frågorna med utgångspunkt i en...

In med uppdaterad medicinsk kunskap när ADHD handläggs

Bort med stuprören och fram för uppdaterad medicinsk kunskap i första sjukvårds­ledet, skriver denna författargrupp apropå ett inlägg i LT 9/2015 om diagnostik och behandling av ADHD. Läs mer här:http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/03/Viktigt-och-ratt-om-ADHD/

Chans för sommarjobb för dig mellan 16-18 år inom Stockholms läns landsting!

Sommarjobb i Stockholms läns landsting vänder sig till dig som är nyfiken på att jobba med hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, fastighetsförvaltning eller administration. Du som söker ska vara bosatt och skriven i Stockholms län och vara mellan 16-18 år. Du måste ha fyllt 16 år innan sommarjobbet börjar och...

FN:s rekommendationer översatta till svenska

I april 2014 kom FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning med sina rekommendationer på engelska till den svenska regeringen. Nu har UD:s presstjänst tagit fram en officiell översättning till svenska av rekommendationerna. FN:s rekommendationer på svenska Ladda ner översättning här.pdf

Välkommen till Attention Stockholms län Årsmöte 2015

Nu har ännu ett Attention år nått sitt slut och vi kan med glädje blicka tillbaka och summera vad vi tillsammans åstadkommit. De lokala Attention-föreningarna i Stockholms län kallas härmed till årsmöte för att gå igenom länsföreningens verksamhetsberättelse för 2014 och besluta om verksamhetsplan och budget...

Tonåring hemma? Delta i föräldragrupp på nätet

Under våren 2015 kommer vi att genomföra en studie på Karolinska institutet som handlar om att ge stöd via nätet till föräldrar med tonåringar hemma. Vi har tidigare genomfört en studie där vi prövade samma sak med föräldrar till barn under 13 år med goda resultat. Föräldrarna upplevde en klart...

KIND-Karolinska Institutet söker deltagare till forskningsstudie om funktion vid ADHD och AST.

"Vi söker dig som vill dela med dig av dina erfarenheter kring ADHD eller AST! Vid Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) pågår nu ett forskningsprojekt om funktionsförmåga och funktionshinder vid ADHD och AST. Vi kommer att genomföra fokusgruppsintervjuer med personer med ADHD eller AST samt personer som lever eller arbetar...

Har du Bipolär sjukdom och ADHD?

Vill du träffa andra i samma situation? Välkommen att delta l en samtalsgrupp för personer med samsjuklighet. Vi erbjuder regelbundna, tematiska sammankomster där vi träffas på kvällstid och lär oss av varandras erfarenheter. Gruppledaren har egen erfarenhet av diagnoserna Bipolär sjukdom och ADHD. Vi vet att en ökad kunskap och...

Habilitering & Hälsa söker deltagare till webbkursen Koll på Asperger!

Habilitering & Hälsa har utvecklat en webbaserad kurs för unga med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Kursen heter Koll på Asperger och omfattar åtta kapitel. Under våren 2015 ger vi kursen på en ny plattform för internetbehandling. Samtidigt startas ett forskningsprojekt som ska utvärdera effekten av kursen. Vi vill se...

Inspirerande!

Habilitering & Hälsa har utvecklat en webbaserad kurs för unga med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Kursen heter Koll på Asperger och omfattar åtta kapitel. Under våren 2015 ger vi kursen på en ny plattform för internetbehandling. Samtidigt startas ett forskningsprojekt som ska utvärdera effekten av kursen. Vi vill se...

Psykisk hälsa - hela samhällets ansvar - Den 17 februari


Notice: Undefined property: ZlStringHelper::$matrix in /home/350020.cloudwaysapps.com/gajpdapcdz/public_html/plugins/system/zlframework/zlframework/helpers/zlstring.php on line 156
Den 17 februari redovisas på Chinateatern i Stockholm de arbeten som under de senaste tre åren utförts av kommuner och landsting tillsammans med SKL inom satsningen Psykisk hälsa/PRIO som finansierats av Socialdepartementet. Det handlar bland annat om utvecklingsarbeten inom tvångsvård, behandling av patienter med självskadebeteende och internetbaserad...

Landstinget fortsätter att satsa på praktikplatser för personer med funktionsnedsättning!

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan söka praktik i Stockholms läns landsting. Kravet är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Under 2015-2017 kan verksamheter i landstinget erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. För 2015 är anslagen slut. Ansökningar för 2016 behandlas i slutet av 2015....

Fem myndigheter samordnar flera stöd inom psykisk ohälsa

Under 2015 kommer fem myndigheter att utveckla och samordna stöd om depression, självmordsprevention för barn och unga, adhd samt metoder för att förebygga missbruk. Materialen riktar sig bland annat till hälso- och sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan och politiker. Läs mer...

Kursprogrammet Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter inom Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang. Du kan läsa mer om Forum Funktionshinder på habiliteringens webbplats, www.habilitering.se Kursprogramm nedan: Programförnärstående_våren2015_webbhela.pdf...

Effekterna av ADHD-behandling som inte bygger på centralstimulantia

I den här upplagan av Forskarhörnan har vi träffat Mats Johnson, överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri (BNK) och forskare vid GNC. Han disputerade nyligen på en avhandling om behandlingsformer som inte bygger på centralstimulantia vid ADHD. Avhandlingen omfattar bland annat studier som utvärderar effekterna på ADHD-symptom av...

Tjänsten Kön, genus och läkemedel visar nu information om 100 substanser (Bla. Medel för Adhd)

Under 2014 utökade tjänsten sitt innehåll och nu finns könsspecifik information om bland annat statiner, bisfosfonater, penicilliner och medel vid ADHD. De första texterna inom terapiområdet smärta och inflammation har också publicerats (paracetamol och ibuprofen), och fler inom samma område är på väg. Läs mer på:...

Konferensen Idrott och Mångfald 2015

Nu närmar det sig konferensen idrott och mångfald sista anmälningsdag för konferensen är 31 Januari. Vad har Pelle Fosshaug, Frank Andersson och Michael Phelpsgemensamt förutom att de varit världsmästare i sin idrott? Alla tre har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Många förbund har vittnat om att det finns ett behov att höja kunskapen omNPF(ADHD/ADD, Asperger,...

Kust till Kust för Autism

Folkära komikern Måns Möller, programledaren/författaren Agneta Sjödin, f.d. landslagstränaren i längdskidor Christer Skog och cyklisten Björn Gebenius kommer att genomföra projektet ”C2C4Autism” där målet är att samla in en miljon kronor till Stiftelsen ”Idrott för Barn i behov”. Företag och privatpersoner kommer att kunna sponsra en eller flera etapper via denna hemsida....

Få rådgivning av vår jurist på NSPH

Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad eller illa bemött inom arbetslivet, vården eller ett annat samhällsområde? Skicka in din fråga till oss via formuläret om du vill veta hur man kan agera. Har du blivit diskriminerad? Det här webformuläret kan du använda om du upplever att du har blivit sämre behandlad än en annan person i en jämförbar situation skulle...

Välkommen till demonstration på Sergels torg den 10 december kl 11.55.

En demonstration för våra barn och där också Riksförbundet Attentions ordförande, Anki Sandberg kommer att delta och vi hoppas att många, många kommer att ansluta. Nobeldagen den 10 december kommer Barn i Behov att demonstrera på Sergel torg och förhoppningsvis på flera andra platser runt om i Sverige. I samband med demonstrationen kommer vi att överlämna vår rapport om Sveriges...

Ny webbplats för psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Här hittar du aktuell och korrekt information dygnet runt. Syftet med webbplatsen är att du som har själv har psykiska problem, eller du som har en närstående som behöver hjälp, lättare ska kunna hitta rätt inom den landstingsdrivna psykiatriska vården i Stockholms län. Länk:http://www.psykiatri.sll.se

Har du som barn under 18 år vårdats i psykiatrisk tvångsvård, relativt nyligen? Vill du vara med och påverka vilken information barn får om sina rättigheter?

Socialstyrelsen har vänt sig till Mind för att komma i kontakt med barn som kan ge input till ett regeringsuppdrag om information om barns rättigheter i psykiatrisk tvångsvård. Om du har tankar om detta och är intresserad, kontakta emma.wistrand@socialstyrelsen.se senast den 7 november. Läs mer här:https://mind.se/efterlysning-fran-socialstyrelsen/

Ett nytt webbaserat diagnosformulär, ADHD-RS DSM-5 är publicerat och klart

Ett nytt webbaserat diagnosformulär, ADHD-RS DSM-5, baserat på de svenska DSM-5-kriterierna, är publicerat och klart. Om du vill se demo-versionen, logga in på:http://actiondialog.com/scripts/slweb/slweb.dll?CMD_PARAM=446600015?start?Inloggning sker med kod: skrivkraft_54321 (svaren sparas inte). Om du är forskare och knuten till Gillbergcentrum kan du använda formuläret via följande...

Studentföreläsning: Att studera med Asperger

En föreläsning för dig som studerar och har en Aspergerdiagnos. Ur innehållet: Specifika svårigheter vid Asperger – sociala relationer, rigiditet, struktur, uppskjutandeStrategier för att hantera svårigheterProblemlösningInformation om vad man kan få för insatser från skolan Anmäl dig här >>>

Broschyr beskriver patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga

Broschyren Om vård- och omsorgstagarens delaktighet beskriver kortfattat patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga i och ha inflytande över den egna vården och omsorgen. ​Om vård- och omsorgstagarens delaktighet är en broschyr som riktar sig till professionella och vård- och omsorgstagare i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Broschyren beskriver kortfattat...

Välkommen till en inspirerande utbildning- och kompetensutveckling på Rosenlundsteatern i Stockholm den 10 och 11 november 2014!

Mån den 10/11 och tis den 11/11 ger Östra Teatern utbildningspjäserna Autist javisst! - om hur det kan vara att växa upp med aspergers syndrom och Churchill var inte heller klok - om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Pjäserna är fristående delar efter När Lillan kom till jorden, Mohikan med vita strumpor och Boogie för benlösa och är skrivna av dramatikernGunilla...

Se filmen - Utbrott - En film om ADHD, kriminalitet och missbruk

Vägen tillbaka efter ett fängelsestraff är lång, kanske längre än själva straffet. För de personer som även brottas med en ADHD-problematik kan den processen innehålla ytterligare svårigheter och utmaningar. I den här filmen får vi höra fyra personers berättelse om förändring och framsteg -- från det gamla livet, till livet de lever idag. Producenter: Olle Hård och Johan...

Viktigt! Svara på vår enkät om Samtrans

Med den här enkäten vill vi försöka utröna hur situationen med Samtrans sett ut sedan bolaget fick uppdraget från Stockholms stad 1 juli och hur det ser nu i dagsläget. Enkäten ska besvaras en gång per brukare av tjänsten, även om du/ni får den från flera håll, dvs oavsett om det är Autism- och aspergerföreningens, FUB´s eller Attentions enkät. Vi gör en gemensam...

Välkommen till årets Case Management konferens den 15 oktober!

Välkommen till årets Case Management konferens! RACT Case Management – teori och praktik, en modell och funktion att använda i vardagen för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En sammanhållen livskedja är ett viktigt verktyg för att nå sina mål. Konferensen riktar sig till politiker, chefer, tjänstemän och andra beslutsfattare/påverkare i kommuner,...

Ung utan pung bjuder in till föreställningen NU BLEV DET KNAS!

I samband med Framtidskonferensen den 10 oktober, kan du även anmäla dig gratis till föreställningen NU BLEV DET KNAS! som är en produktion av Ung utan pung. Mer information och anmälan här >>>

Autismspektrumsyndrom ersätter Aspergers syndrom och autism

I DSM-5 talas inte om Aspergers syndrom och autism; »autismspektrumsyndrom« har ersatt dessa diagnoser. Svårigheter att samspela med omgivningen är ett kännetecken. Tidig diagnos ger möjlighet till tidigt stöd – och bättre livskvalitet. Läs hela artikeln i läkartidningen här >>

Tourettes syndrom – i gränslandet mellan neurologi och psykiatri

Symtomen vid Tourettes syndrom, vokala och motoriska tics, blir oftast tydliga i sena förskoleåldern. Stress och oro kan förvärra symtomen; därför är en förstående omgivning och ett bra bemötande viktigt. Läs hela artikeln i läkartidningen >>

ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande

I dag finns bättre möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de borde ha rätt till. Bättre samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser är vad som behövs. Läs hela artikeln i läkartidningen här >>

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap

Forskningsfronten flyttas snabbt framåt vad gäller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar under barnaår. Men sjukdomsbegreppens komplexitet är svårgenomtränglig, och något nytt behandlingsgenombrott finns ännu inte. Läs hela artikeln i läkartidningen här >>

Christopher Gillberg: ”Vart tionde barn har utvecklingspsykiatriska syndrom”

Minst tio procent av alla barn kan behöva stöd på grund av funktionsnedsättningar. Professor Gillberg beskriver en folkhälsoutmaning där autism och adhd bara är en del av scenariot. – Tidig diagnos är avgörande. Den gör skillnad, framhåller Christopher Gillberg, som också pekar på att alla problem måste åtgärdas individuellt genom livet. Forskare knutna till Gillbergcentrum...

Anhörigveckan i Stockholm

Lördagen den 4 oktober öppnar Stockholms stadshus portarna för En dag för anhöriga. Du som vårdar, sköter om, besöker eller har funderingar kring en make, maka, barn, förälder eller granne med exempelvis demenssjukdom, MS, Parkinson, Aspberger är varmt välkommen. På En dag för anhöriga träffar du anhörigkonsulenter och andra företrädare för Stockholms stads och Stockholms...

Flickor med depression har ofta adhd

Hälften av alla flickor som söker hjälp på Bup med symtom på depression har också symtom på adhd. Många har dessutom utsatts för sexuella övergrepp. ”En generell screening av adhd och depression inom skolhälsovården skulle öka chans till hjälp för dessa ungdomar”, konstaterar Karin Sonnby i sin avhandling. Läs mer...

Kostnadsfria heldagskonferenser om självskadebeteende/ätstörningar i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Heldagskonferensen syftar till att öka kunskapen och ge möjlighet till reflektion om hur vi kan tänka kring de här frågorna. Vi erbjuder också konkreta verktyg i form av en bok, studiematerial, utbildningsfilmer och forumteater. Konferensen riktar sig till dig som jobbar inom psykiatri, skola, socialtjänst, är ungdomsledare eller på andra sätt kommer i kontakt med självskadebeteende...

Välkommen till Framtidskonferensen för psykisk ohälsa den 10 oktober 2014!

H)järnkoll är ett regeringsuppdrag, en nationell kampanj som arbetar med att förändra negativa attityder kring psykisk ohälsa. Det har varit en framgångsrik resa som nu avslutas med en stor konferens innan arbetet implementeras i fast verksamhet i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa; NSPH. Under dagen presenteras kampanjens arbete, men även resultat och aktuella frågor kring vår...

Verksamhetsövergripande kvalitetsregister för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

NEUROPSYK är ett nytt kvalitetsregister som syftar till att förbättra vården för individer i alla åldrar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genom bättre uppföljning av regionala vårdprogram/riktlinjer och implementering av evidensbaserade metoder. Kvalitetsregistret följer patienters väg i vården grundat på information från olika berörda vårdgivare och olika...

Grundkurs i Kommunikation och konflikthantering för närstående till personer med NPF. Kursstart 2 september 2014.

  Hej och varmt välkommen till höstens grundkurs i kommunikation och konflikthantering.  Vi är väldigt glada att återigen erbjuda vår uppskattade terminskurs! För vem?Närstående till personer med NPF. Du kanske är pappa, mamma, mormor, morfar, farfar, farmor, partner, vän, kusin eller syskon. Läs mer och anmäl dig här, OBS begränsat antal platser!  

Välkommen till Unga vuxna-projektets slutkonferens

  Det finns alltid ett sätt Det lönar sig att lyssna på och ge rätt stöd till unga med adhd. Vi vill visa på positiva exempel och tankar om hur framtidens stöd kan utformas med fokus på ungas erfarenhet av vad som fungerar och med individens önskemål som utgångspunkt. Hur ska kommuner och landsting möta behov och önskemål om stöd med tidiga insatser och utforma ett...

Psykiatrisk hjälp kan dröja i flera år

Sex av tio barn får börja en neuropsykiatrisk utredning inom en månad, enligt landstinget. Men i verkligheten handlar kötiden om år. – Vår studie visar att barnen får vänta i tre år i snitt på utredning, säger Martin Forster, doktor i psykologi vid KI. Stockholm är ett av de landsting som inte klarar det nationella målet att ge barn psykiatrisk vård inom 30 dagar. Förra...

Var fjärde chef vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa .

Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Det framgår av nya siffror från kampanjen Hjärnkoll, som uppmanar landets chefer att ta psykisk ohälsa...

Erbjudande om att delta i studie som undersöker effekterna av arbetsminnesträning för vuxna med ADHD

Capio psykiatri har i samarbete med Karolinska institutet en pågående pilotstudie där vi tittar på effekten av arbetsminnesträning (CogMed QM) för vuxna med ADHD. Just arbetsminnet, dvs att kunna hålla saker i huvudet under tiden man håller på med något, är något som ofta är ett problem vid ADHD, och kan leda till att man tappar fokus, har svårt att hålla en röd tråd i det...

Varmt välkommen till Attention Stockholms läns Årsmöte söndag 30 mars

Nu har ännu ett Attention år nått sitt slut och vi kan med glädje blicka tillbaka och summera vad vi tillsammans åstadkommit. De lokala Attention-föreningarna i Stockholms län kallas härmed till årsmöte för att gå igenom länsföreningens verksamhetsberättelse för 2013 och besluta om verksamhetsplan och budget för 2014 och 2015, förslag till stadgeändring samt välja styrelse,...

Ny fritidsverksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Hej alla! På söndag 17 mars startar Skarpnäck stadsdelsförvaltning ny fritidsverksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på söndagar kl 15-18. Läs mer i bifogad fil.Sprid gärna informationen till biståndsbedömare, habiliteringar och andra som möter unga med NPF. Söndagsgruppen_i_Skarpnäck.pdf

God Jul & Gott Nytt år önskar vi på Attention :)

Nu är det dags för lite behövlig ledighet.Kansliet har stängt from 131220- 140107. Hoppas ni får en fin jul och ett gott avslut på 2013. Ses snart igen! Varma hälsningar // Attention Stockholms län.

Berätta vad du skulle vilja testa för aktiviteter

  Hej!  Inför vårterminen undrar vi vad du som deltagare är intresserad av att prova på aktiviteterna. Hjälp oss gärna genom att svara på enkäten via länken nedan. Tack! https://www.surveymonkey.com/s/M5XN7TC   Mer information om Attention UNGs verksamhet hittar du här:   http://www.attention-stockholm.se/ungdom-ung-vuxen.html  

Attention bjuder in till temakväll om tjejer och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention bjuder in till en temakväll för tjejer i åldern 15-30 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), och deras anhöriga. Under kvällen berättar två unga kvinnor, Jill Carlberg Söderlund och Angelica Ogland, om sina erfarenheter av att växa upp med NPF. Vad innebar det för dem att vara tjejer med NPF? Vilka utmaningar har de mött, och hur har de...

Se och hör Attention UNG Stockholms fantastiska Evelina på UR

Tack för att du berättar Evelina, du är en STOR inspiration! http://urplay.se/Produkter/177422-Orka-Leo-ar-ledsen 

Handisam behöver hjälp med intervjupersoner.

Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) har nyligen fått ett regeringsuppdrag som berör barn med funktionsnedsättningar med många myndighetskontakter.

Syftet med uppdraget är att man vill förbättra de insatser från samhället som barn och unga med funktionsnedsättning får. För att kunna göra det på ett bra sätt vill man genom intervjuer med barn (som har många insatser) få en bättre bild av hur de upplever sin vardag.

Det handlar i ...

Vi är trötta och behöver vila. Kansliet stängt för höstlov 28 Okt-3 Nov.

Vi är trötta och behöver vila. Kansliet stängt för höstlov 28 Okt-3 Nov.

Ha det så bra!

Viktigt blogginlägg från Helen Öberg, MP.

Här är ett viktigt blogginlägg som vi tror berör våra medlemmar.

Läs gärna mer på hennes blogg (länken finns längt ner).

Att lyssna på barn del 2 - barn med autism

Dagens andra inlägg om barn och deras rättigheter handlar om att habiliteringscentrum för barn med autismspektrumtillstånd, 0-7 år har ...

Samarbetshelg för samtliga lokalföreningar i länet - 16 och 17 November - OBS! FULLT!

Nu är det dags igen för samarbetshelg☺

Vi träffas för att utveckla samarbetet mellan lokalföreningarna i Stockholms län.

Attention Stockholms län bjuder två styrelsemedlemmar från varje lokalförening på denna samarbetshelg.

Datum:
Start: 16 november kl  13.00 till 17 november 16.00

Detaljerad information skickas till samtliga lokalföreningar.

Anmälan ...

Konferens: Varenda unge ska klara skolan

Här är konferensen du inte får missa om du vill kunna påverka att unga i din kommun klarar gymnasiet och hittar arbete!

Cirka 15 procent av eleverna i gymnasieskolan i Sverige har kognitiva svårigheter, många av dem saknar diagnos. Med relativt små insatser går det att öka elevers motivation och möjlighet att nå målen i skolan. Men kunskapen om kognitiva svårigheter och teknikstöd behöver öka.

Konferenstillfällen:
3 december 2013 ...

Funktionsnedsatta elevernas behov måste gå före kortsiktiga besparingar

Funktionsnedsatta elevernas behov måste gå före kortsiktiga besparingar Elevens behov, inte kommunens ekonomi, ska stå i centrum för hur skolstödet ska utformas. Det framgår tydligt i den nya skollag som trädde i kraft 2011. Den garanterar att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna nå skolans mål. För oss som...

Angående nedskärningar av tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt stöd

I samband med skolstarten stod det klart för rektorerna i Stockholms skolor att bidragen de ansökt om till de elever som är i behov av särskilt stöd skulle utebli eller kraftigt minskas.

Detta är effekten av ett beslut som fattades i utbildningsnämnden den 18/4 i år. Pengarna skall istället omfördelas så att de tillfaller den socioekonomiska ersättningen och fördelas lika till alla skolor i Stockholms län.

För resursskolor, d v s de skolor som enkom har ...

Medlemsrådgivning

Nu utökar vi vår medlemsrådgivning! Välkommen att ringa 08-447 60 20 måndag -torsdag 10-15 för att fråga om stort och smått. Det går även bra att bestämma en tid om du hellre vill komma till Wennerbergsgatan 1 och prata. Om du vill komma och ta en fika eller bara sätta dig i vår soffa och läsa en bok eller tidning är du välkommen på torsdagar mellan 13-15 men ring först så...

Ny hemsida!!

Hej alla medlemmar och lokalföreningar! Ett av länsföreningens mål i år är att skapa tydlig, samlad och tillgänglig information om vad som händer i länsföreningen, lokalt, planerade aktiviteter, föreläsningar och utbildningar.Detta gör vi genom att skapa en gemensam webbplats för alla åtta lokalföreningar i Stockholms län. En central plats för alla medlemmar och...

Imre 9 år - se honom berätta om AD/HD och Asperger i UNICEFs nya dokumentär

För ett par månader sen, fick jag frågan om min 9-åriga son Imre kunde medverka i UNICEFs dokumentärfilm om barn i Socialt utanförskap. Min son Imre ville vara med, för att kunna hjälpa andra. Som förälder är det inte ett lätt beslut om man ska exponera sitt barn i media, jag rådfrågade många kunniga personer och vänner. Jag kom fram till att om vi ska få politikerna att...

Rapport från Almedalen 2012

Lasse Camehagen som sitter i Attention Stockholms Läns styrelse, rapporterar sina intryck från Almedalen Föräldrakrafts seminarium inleddes med: ICA´s före detta koncernchef Kenneth Bengtsson, numera ordförande för Svenskt Näringsliv inledde tillsammans med Per Johansson från Glada Hudikteatern seminariet arrangerat av Föräldrakraft och sponsrat av bl a Solhagagruppen. ICA har...

Maximillian och Tommy

Hej och varmt välkomna till Attention Stockholms läns blogg! Vi låter två unga killar som nyligen avslutat sina gymnasiestudier, göra det allra första inlägget på bloggen! Maximillian och Tommy deltog i Attention Stockholms läns manifestation "ALLA vinner på att ALLA klarar grundskolan" på Sergels torg/Kulturhuset den 16 juni i samarbete med ABF som firade 100år! Killarna...
<<  1 2 3 [4