banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Föreläsning om barn och unga med ADHD

För alla intresserade. Ingen föranmälan Föreläsningen ger grundläggande kunskap om adhd hos barn och ungdomar; om symtomen och vad diagnosen innebär, förekomst, orsaker, diagnostik och behandling. Föreläsare är leg. psykolog från Adhd-center. http://habilitering.se/kalendarium/barn-och-ungdomar-med-adhd-6

För remittenter från 22 augusti 2016 -Habilitering och hälsa

Från 22 augusti 2016 har Habilitering & Hälsa en ny organisation. Här finns information för alla våra remittenter. http://habilitering.se/om-habilitering/om-habilitering-halsa/organisation/vi-organiserar-om/remittenter-fran-22-augusti

Regeringen tar rätt beslut om sjuklöneansvaret

Regeringen har idag dragit tillbaka sitt förslag om ett utökat sjuklöneansvar för arbetsgivarna. ”Det gläder oss att regeringen lyssnat på Handikappförbundens och andras kritik", säger Stig Nyman. https://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/regeringen-tar-raett-beslut-om-sjukloenesansvaret-1530284

Attention Stockholms län och Autism och Aspergerföreningen bjuder in till föreläsning om Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv

Inbjudan till föreläsning om Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv 5 oktober 2016, Beskowsalen, ABF-huset kl 18-21 Har du ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Tycker du att det inte fungerar i skolan, har ditt barn blivit särbehandlat i skolan eller till och med utsatts för kränkande behandling? Attention Stockholms län och Autism och Aspergerföreningen i...

Försök med vägledare i Stockholm - Forum Funktionshinder

Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting prövar under 2016 ett nytt sätt att ge information och stöd kring neuropsykiatriska diagnoser. Sedan många år har Habilitering & Hälsa en frågetjänst (tidigare kallad Handikappupplysningen) för att kunna ge bred och allmän information kring samhällets stöd vid funktionsnedsättning. Sedan mitten av mars har vi även haft en...

Cizzi - en berättelse från andra sidan längtan - SVT play

  http://www.svtplay.se/video/9947453/cizzi-en-berattelse-fran-andra-sidan-langtan/cizzi-en-berattelse-fran-andra-sidan-langtan-avsnitt-1?info=visa

Paneldiskussion hemmasittare i haninge

Attention Haninge kommer återigen att annordna en paneldiskussion tillsammans med ABF Södertörn i ämnet hemmasittare samt olovlig skolfrånvaro, där politiker samt tjänstemän sitter i panelen tillsammans med mig som representant för Attention Haninge. Vi riktar in oss på "när man väl satt sig hemma" samt upp till 15 år med skolplikt och från 16 år och uppåt. Panelen kommer att...

Socialdepartementet föregår LSS-utredningen

Lagom till semestern föreslår Socialdepartementet en förändring av assistansersättningen, som inte bara skapar stor osäkerhet för användare och anordnare, utan som dessutom föregår den nyss tillsatta utredningen av LSS-lagstiftningen. ”Vi avstyrker bestämt förslaget”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden....

Välkommen skärpning av diskrimineringslagen

Det är glädjande besked att undantagen tas bort i Diskrimineringslagen”, kommenterar Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden, diskrimineringsministerns löften i Ekot i morse. ”Handikappförbunden har drivit frågan hårt och ser fram emot att lagen nu äntligen skärps”   https://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/vaelkommen-skaerpning-av-diskrimineringslagen-1472731

Hjärnan mår bättre av träning

Fysisk aktivitet förbättrar minne, kreativitet och koncentration. Allt fler undersökningar visar att träning ger god effekt mot psykisk ohälsa. Psykiska diagnoser är nu en vanligare orsak till sjukskrivning än muskel- och ledvärk. Stressutlösta problem som ångest och depressioner blir allt fler. http://www.specialnest.se/forskning/hjarnan-mar-battre-av-traning

Frukostseminarium 31 augusti om mänskliga rättigheter och psykisk hälsa

Välkommen till ett frukostseminarium 31 augusti om mänskliga rättigheter och psykisk hälsa. Vid seminariet går vi igenom hur arbetet för den psykiska hälsan kan få ett ökat rättighetsperspektiv. http://us8.campaign-archive1.com/?u=ee0dd0e4389f5fe9cfcf05f8e&id=fba62207bf&e=be62972c12

Kraftig ökning av unga som ”förtidspensioneras”

Antalet unga som får aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspensionering, har ökat med 51 procent de senaste tio åren. Det tvärtemot hur det ser ut i hela befolkningen där antalet minskar. Och en anledning är att arbetsmarknaden har blivit hårdare för personer med funktionsnedsättning. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraftig-okning-av-unga-som-fortidspensioneras

En dag om adhd Den 26 augusti anordnas adhd-dagen 2016: En rik vardag med adhd genom hela livet

Hur kan fler personer med adhd få en bättre fungerande vardag, möjlighet till arbete och en stödjande och utvecklande skolmiljö? Hur hanterar vi de etiska utmaningarna och bristen på jämlik vård i behandling och diagnostik av adhd? Det är frågor som diskuteras på Adhd-dagen den 26 augusti 2016 på Bonnier Conference Center i Stockholm. http://www.specialnest.se/aktiviteter/en-dag-om-adhd

Nytt från MIND

http://us8.campaign-archive2.com/?u=ee0dd0e4389f5fe9cfcf05f8e&id=3aff387b43&e=84089ed7a4

Kan bakterier lindra adhd-symtom?

Barn med adhd har ofta en avvikande tarmflora. Två olika forskningsprojekt på Karolinska institutet söker svaret på varför det är så och om goda bakterier kan göra tarmfloran friskare och samtidigt lindra vissa adhd-symtom. http://www.svd.se/kan-bakterier-lindra-adhd-symtom/om/tarmen-och-hjarnan

Guiden för dig med funktionsnedsättning- Försäkringskassan

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/a0/PYuxDoJAEAW_xeLqO2NnRww_II3SmI0sxwZ9t2GX4_fFhm5mkol9fMQeVCWTSwF9dn9u7-9VyadwvjQh3Qqc4V37urNpgUnlkHSRSq68WEjjivl_G3gwcocg7xV5lYEPQNS5Of0AXo-8gA!!/

Myndigheten för delaktighets samlade uppföljningssystem av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Regeringen har gett Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att utveckla ett system för att övergripande följa utvecklingen och genomslaget för funktionshinderspolitiken. Under strategiperioden har MFD påbörjat utvecklingsarbetet med ett samlat uppföljningssystem för att följa utvecklingen av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. I nuläget består...

Nyhetsbrev från MIND

http://us8.campaign-archive2.com/?u=ee0dd0e4389f5fe9cfcf05f8e&id=3aff387b43&e=84089ed7a4

”Nu har jag hamnat helt rätt”

Skrota skammen” är hennes uppmaning till alla som lever nära någon med funktionsnedsättning. AnnKatrin Noreliusson talar av egen erfarenhet. Båda hennes barn har adhd. http://www.dn.se/arkiv/familj/nu-har-jag-hamnat-helt-ratt/

Fler patienter får enkelrum vid psykiatrin i Huddinge

Psykiatrin vid Huddinge sjukhus byggs ut. Fler patienter får enkelrum vilket stärker integriteten. Ombyggnaden ger också förutsättningar för nya arbetssätt med patienten i centrum, vilket är en viktig del i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/06/Fler-patienter-far-enkelrum-vid-psykiatrin-i-Huddinge/

Fler vårdplatser och fler enkelrum vid Nacka sjukhus

Nacka sjukhus rustas upp. Vårdavdelningarna får fler enkelrum och antalet vårdplatser ökar från 127 till 236. Upprustningen innebär en förstärkning av äldrevården och psykiatrin. http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2016/06/Fler-vardplatser-och-fler-enkelrum-vid-Nacka-sjukhus/

Få uppföljningar av socialtjänstens insatser

Få av socialtjänstens insatser följs upp. Det visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser. "Bara sex procent av kommunerna följer till exempel upp enskilda insatser inom äldreomsorgen, sammanställer resultaten och använder dessa för att utveckla verksamheten. Det råder därmed okunskap om insatsernas utfall", säger enhetschef Stina Hovmöller....

Ny hemsida för sjukresor lanseras 22 juni

Den 22 juni kommer Trafikförvaltningen att lansera en ny hemsida för sjukresor med helt nytt utseende. http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2016/juni/ny-hemsida-sjukresor/

Migrationspolitiken bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handikappförbunden och Lika Unika uppmanar idag, i ett öppet brev, regering och riksdag att tänka om när det gäller den inhumana skärpningen av migrationspolitiken. Om förslaget blir verklighet innebär det omfattande försämringar för personer med funktionsnedsättning....

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

En särskild utredare ska se över assistansersättningen i social- försäkringsbalken, förkortad SFB, och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortad LSS. http://www.regeringen.se/contentassets/72147037df874b5da65fb16afd376244/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen.pdf

Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor- Skolinspektionen

Det har gått sex år sedan den senaste kartläggningen av ogiltig skolfrånvaro genomfördes. Skolinspektionen kan nu i sin rapport presentera en aktuell bild över storleken på den ogiltiga frånvaron i Sveriges grundskolor. Enkätresultaten visar att under hösten 2015 var det nästan 1 700 elever som rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer och drygt 18 000...

Enkät om hemmasittare

    enkät_hemmasittare_word.pdf Attention Stockholms län har tillsammans med Autism och Aspergerföreningen gjort en enkät om hemmasittare i Stockholms län. Här kan du se resultatat.

Socialstyrelsen-Förskrivning av adhd-läkemedel 2015 – Trender och prognos av utvecklingen

Rapporten visar att förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Rapporten redovisar en prognos av utvecklingen och vissa trender beträffande läkemedelsbehandlingen. Den vänder sig främst till yrkesverksam personal, beslutsfattare och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-12

Hjälpmedelsguiden har flyttat in på Vårdgivarguiden

Nu har Hjälpmedelsguiden flyttat in på Vårdgivarguiden. I samband med flytten uppdateras och förtydligas vissa delar av innehållet. Hjälpmedelsguiden har sedan 2006 varit en fristående hemsida för landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning och haft omkring 59 000 användare årligen. Målgruppen har varit både förskrivare och brukare av hjälpmedel. När Hjälpmedelsguiden...

Könshormoner tycks involverade i utvecklingen av autism

Människors sociala förmågor är förknippade med genetiska variationer i könshormonrelaterade gener. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin som studerat könshormonernas involvering i utvecklingen av autism. http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitet/r/konshormoner-tycks-involverade-i-utvecklingen-av-autism,c2025039

Psykiatri i utveckling - en delrapport om psykiatri 2015

Psykiatri i utveckling - en delrapport om psykiatri 2015 inom den landstingsdrivna psykiatrin. http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=s4n42j2c&gInitPage=1

"Vi måste ta ADHD på allvar"

Vi måste ta ADHD på allvar och släppa fördomarna. Det krävs mer utbildning och kunskap hos läkarkåren om hur ADHD drabbar vuxna. Det menar Joseph Biederman, professor i psykiatri på Harvard Medical School. http://www.specialnest.se/forskning/biederman-vi-maste-ta-adhd-pa-allvar

Fritidstips, kurser & läger från Habilitering och Hälsa

Här hittar du tips på fritidsaktiviteter, kurser och läger för barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning. http://habilitering.se/funktionshindersguiden/fritid/fritidstips-kurser-lager

Vi normalstörda måste omvärdera synen på de med autism”

Den här boken bör vara obligatorisk för alla som arbetar med individer med autism. Det skriver Maria Bühler, psykolog och specialist i neuropsykologi, i sin recension av Neurotribes, The Legacy of autism and how to think smarter about people who think differently. “Skickligt för Silberman sin läsare fram mot sin mer revolutionerande tes: att alla försök att bota och behandla autism...

Nyhetsbrev från KIND

  http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=4667&mid=357216

Stora skillnader i användning av adhd-läkemedel

Över fem procent av pojkarna i tonåren får nu läkemedel mot adhd. Men skillnaderna i landet är stora. I vissa kommuner får några få procent ett recept på medicin, i andra drygt 14 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/storaskillnaderianvandningavadhd-lakemedel

Djup hjärnstimulering kan bryta ond cirkel vid tvångssyndrom

Tvångssyndrom drabbar ca 2 procent av befolkningen. 10 procent av dessa patienter lider av svårt terapirefraktärt tvångssyndrom. Djup hjärnstimulering (DBS) är en reversibel och beprövad behandlingsmetod för motoriska sjukdomar i hjärnan. Vid tvångssyndrom kan DBS inverka på de dysfunktionella hjärnkretsarna genom stimulering av specifika målområden i den...

Vuxnas ADHD behöver inte ha funnits redan i barndomen

För en ADHD-diagnos krävs att patienten ska ha haft sina problem redan som barn, men nu visar en studie publicerad i tidskriften JAMA Psychiatry att många vuxna som uppfyller diagnoskriterierna inte har haft problemen i barndomen. Detta skulle kunna indikera att dagens diagnoskriterier, med krav på barndomsanamnes, är för snäva....

Klinisk intervju om funktion vid autismspektrumtillstånd (AST)

Vi söker dig som vill svara på frågor som undersöker styrkor och svårigheter relaterad till AST Vi söker främst vuxna individer med AST diagnos som är intresserad att svara på frågor kring svårigheter och styrkor relaterad till sin diagnos, men vi intervjuar också nära anhörig (t.ex. förälder) till individer med AST. http://ki.se/kind/klinisk-intervju-om-funktion-vid-autismspektrumtillstand-ast

Svenska skolan borde vara bättre- artikel av Martin Ingvar

  Martin Ingvar är hjärnforskare, professor, överläkare och flitig debattör. Han anser att diagnoser är en riskfaktor i skolan och att skolan bör satsa på läs- och skrivträning för att elever ska uppnå goda resultat och svenska skolan ska lyckas med sitt uppdrag. http://www.specialnest.se/skola/svenska-skolan-borde-vara-battre

"Jag har Tourette, Tourette har inte mig!"

Bitte har man, tre barn och fast anställning som steriltekniker. Hon har också motoriska och vokala tics sedan tioårsåldern. Att ha Tourettes syndrom är på många sätt tufft, men det har också gett henne en drivkraft som hjälpt henne i livet. http://www.specialnest.se/liv-hem/jag-har-tourette-tourette-har-inte-mig

Ungas integritet på nätet- ny gratis guide

Guiden vänder sig till föräldrar, syskon, lärare eller fritidspedagoger. Vuxna som vill kunna stötta barn och unga i att ta hand om sig själva – både offline och online. https://www.iis.se/fakta/ungas-integritet-pa-natet/

Kunskapsguiden.se

Ny svensk version av ICD-10 2016-05-27 13:40 En ny svensk version av internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD-10-SE, har getts ut av Socialstyrelsen.   http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Aktuellt/Sidor/Ny-svensk-version-av-ICD-10.aspx

Nytt psykiatrihus i Stockholms innerstad

Flera mottagningar inom Norra Stockholms psykiatri samlas nu i nya lokaler. http://norrastockholmspsykiatri.se/Om-oss/Press/aktuellt/nytt-psykiatrihus-i-stockholms-innerstad/

Forskning om funktionshinder pågår, nr 2-2016

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/130/130140_3fofp_nr_2_2016_www.pdf

Vuxen med npf – Så går en utredning till

Annika Brar är överläkare och psykiater på Prima vuxenpsykiatri. Hon arbetar med att utreda vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Special Nest har frågat henne om hur en utredning går till. http://www.specialnest.se/landsting/vuxen-med-npf-sa-gar-en-utredning-till

Stockholms Stadsmission: Barn- och Ungdomsrapporten 2016

Tema: När livet blir outhärdligt– psykisk ohälsa bland barn och unga http://www.stadsmissionen.se/PageFiles/28260/Barn-%20och%20ungdomsrapporten%202016.pdf

De vill skapa arbetsplatser där olikheter är norm

ARBETSMILJÖ. Olikheter är en tillgång – inte ett hinder. Och arbetsplatserna måste utformas för att spegla det. Tillsammans ska Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden samarbeta för att driva på utvecklingen av universellt utformade arbetsplatser. https://akademssr.se/reportage/de-vill-skapa-arbetsplatser-dar-olikheter-ar-norm

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med ”peer support” inom socialpsykiatri i Stockholm. Att arbeta som peer supporter innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa får utbildning för att kunna arbeta med att stötta brukare/klienter i deras återhämtning. Att dela sina upplevelser med någon annan som har lärt sig att hantera och förstå sin psykiska...

Brister i skolan ökar risken för behov av stöd från socialförsäkringen

Det finns en klar överrisk för barn som är födda i slutet på året att behöva stöd från socialförsäkringen senare i livet. Bristande stöd under skoltiden tros vara en av de viktigaste förklaringarna till detta. Det visar en ny undersökning från Försäkringskassan som publiceras i dag, där barn födda i december jämförs med barn födda i januari....

”Låt oss komma bort från stereotyperna om autism”

AKTUELLT. Judith Gould är psykolog och tidigare ledare för NAS Lorna Wing Centre for Autism i Storbritannien. Tillsammans med Lorna Wing arbetade hon under 70-talet fram modellen med symtomtriaden vid autism. Under de senaste åren har hon ägnat sig åt autism hos kvinnor och flickor, bland annat i projektet Autism in Pink.– Det är kvinnorna själva som har lärt mig om detta. Genom deras...

Regeringen vill öka kunskapen om livssituation och utsatthet för personer med funktionsnedsättning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra en kunskapssammanställning om våld mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. En studie ska även göras, av Nordens Välfärdscenter, om hur livssituationen ser ut för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna. Båda besluten fattades vid dagens regeringssammanträde.  ...

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för sinnesintryck från sin omgivning, exempelvis ljud, ljus eller beröring.  ...

DN Debatt. ”Gymnasiesärskolan leder allt för sällan till arbete”

Ny studie. Samhället har misslyckats med att skapa förutsättningar för att unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna få arbete. Hela 78 procent står utanför den ordinarie arbetsmarknaden trots att de både vill och kan bidra på arbetsmarknaden. Nu krävs politiska krafttag, skriver forskarna Magnus Tideman och Jessica Arvidsson.  ...

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2016

Hej! Det här är Handikappförbundens första nyhetsbrev i år. Nyhetsbreven skickas både internt och externt och tar upp aktuella händelser och frågor vi arbetar med. http://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/news/nyhetsbrev-fraan-handikappfoerbunden-maj-2016-152031

Uppsala Universitets tidning "Forskning om funktionshinder pågår"

  http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/118645_3fofp_nr_1_2016_www.pdf

Forum Funktionshinder

Välkommen till Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet. Vi arbetar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvensen och vänder oss till alla berörda och intresserade. På Forum Funktionshinder finns även vägledare med fördjupad kunskap om vård, omsorg och...

Förslag om fler utredningar av adhd i Kriminalvården

I två projekt har Kriminalvården ökat antalet utredningar av adhd bland dem som dömts till fängelse. Nu föreslås bättre möjligheter till screening och utredning av adhd i hela Kriminalvården.   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6418813

Med vad styr vi psykiatrin?

SKL och Socialstyrelsen bjuder in till en dag om mätningar av den specialistpsykiatriska vården. Dagen kommer vara uppdelad i tre delar. http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/med-vad-styr-vi-psykiatrin/

Enkätundersökning om hemmasittare

Attention Stockholms län och Autism och Aspergerföreningen har tagit fram en enkät för att försöka kartlägga hur många av våra medlemmar som är ”hemmasittare”. Ordet hemmasittare är i sig problematiskt då det låter som att någon väljer att sätta sig hemma när det egentligen ofta handlar om barn och unga som drabbas av utmattningssyndrom efter att under lång tid ha levt med...

Autismen utmanar forskarna

Många vill lösa gåtan bakom autism som visar sig i tidiga år. Biologiskt inriktade forskare söker förklaringar i fostrets hjärna. Andra forskare vill utveckla stöd i samarbete med funktionshindrade. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/709976?programid=412

Autismen utmanar forskarna

Många vill lösa gåtan bakom autism som visar sig i tidiga år. Biologiskt inriktade forskare söker förklaringar i fostrets hjärna. Andra forskare vill utveckla stöd i samarbete med funktionshindrade. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/709976?programid=412

Många lever på gränsen till vad de klarar av

Tänk dig att ha 70 olika kontaktpersoner som du ska koordinera på fritiden. Det är vardagen för många funkisföräldrar och andra grupper som behöver stöd. – De lever på gränsen till vad man klarar av, säger Malin Broberg, professor i psykologi vid Göteborgs universitet. http://www.svd.se/byrakratisk-harva-knacker-manga-familjer/om/drankt-i-byrakratin

Regeringen tar samlat grepp kring arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

Regeringen har idag utsett Inger Ashing till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hon ska, enligt tidigare beslutade kommittédirektiv, främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att inte unga ska hamna mellan olika aktörers...

Regeringen utreder skolfrånvaro

Hur ska skolan få tillbaka elever med lång frånvaro? Psykolog Malin Gren Landell ska utreda frågan på regeringens uppdrag. http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2015/09/08/regeringen-utreder-skolfranvaro

Skolan följer inte lagen för elever med autism

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs och att dagens skolsystem ”tillåter” att elever hamnar utanför år efter år. När ska de fina orden om jämlikhet och delaktighet bli verklighet i vardagen också för elever med autism? Den frågan ställer Anne Lönnermark och Nicklas Mårtensson....

Välkommen till fritidsmässan minfritid.nu!

Här får du möjlighet att prova många roliga och spännande aktiviteter, se och lyssna på olika artister, ta en fika, äta något eller bara vara. Mässan fungerar som en mötesplats där nya kontakter tas och där nya samverkansformer kan uppstå. Mässan är gratis för alla!   http://minfritid.nu/norrort

Barn med autism riskerar tvångsvård

Debattörerna: Nytt förslag skulle leda till förödande konsekvenser DEBATT. Det ska bli tillåtet att tvångsvårda barn på grund av beteenden som beror på en funktionsnedsättning, föreslår utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU”. Förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn med någon form av autism (som till exempel Aspergers...

Två autismcenter i länet läggs ned

Två autismcenter läggs ned och i stället ska verksamheten fördelas ut på femton enheter. Ett stort förändringsarbete inom verksamhetsområdet autism pågår i länet. http://www.dn.se/sthlm/tva-autismcenter-i-lanet-laggs-ned/

Kraftig ökning av antalet besök hos psykolog

AKTUELLT. Det var sex gånger fler psykologbesök inom Stockholms primärvård 2015 jämfört med 2008. Totalt har de psykosociala besöken (besök hos psykolog, kurator etc.) tredubblats under den perioden. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hoppas nu på en utbyggnad av den psykiska hälsovården med hjälp av bland annat internetpsykiatri....

Kraftig ökning av antalet besök hos psykolog

AKTUELLT. Det var sex gånger fler psykologbesök inom Stockholms primärvård 2015 jämfört med 2008. Totalt har de psykosociala besöken (besök hos psykolog, kurator etc.) tredubblats under den perioden. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hoppas nu på en utbyggnad av den psykiska hälsovården med hjälp av bland annat internetpsykiatri....

Attention Stockholms läns BUP-enkät

Vi har från fler medlemmar hört att det är svårt att få den hjälp en behöver på BUP och PRIMAmottagningar runt om i länet, därför bestämde vi oss för att skicka ut en enkät för att försöka se hur det ser ut för er medlemmar på era lokala BUP / PRIMAenheter. Vi fick varierande svar, allt från de som var nöjda tll de som inte hade fått någon hjälp alls. Den sammanställda...

SVT köper populär dramaserie om autism

Serien ”The a word” handlar om familjen Hughes smärtsamma men också humoristiska resa av förnekelse och själviakttagelse efter att deras 5-åriga son diagnostiserats med autism.   http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/svt-koper-popular-dramaserie-om-autism/

Forum Funktionshinder

Välkommen till Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek och frågetjänst som är öppen för alla. Här finns även vägledare och vi anordnar kurser och arrangemang.   http://habilitering.se/forum-funktionshinder-0

Snart kommer vi skicka ut en enkät om hemmasittare

  ”Vill uppmärksamma er på att vi, om ca en vecka, ska skicka ut en enkät till våra och Autism och Aspergerföreningens medlemmar.Vi vill få reda på det stora mörkertalet kring "hemmasittande" barn/ungdomar och unga vuxna.Med detta underlag ska vi sedan arbeta vidare för att lyfta fram gruppen, vars röster inte hörs högt nog.Vi uppskattar all hjälp med detta!

Nytt avtal ska se till att elever inte kommer i kläm i Jönköping.

Nu ska regionen och länets kommuner återigen försöka lösa vem som ska se till att barn i behov av särskilt stöd får rätt hjälp. Antalet anmälningar mot skolor och BUP ökar. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/nytt-avtal-ska-se-till-att-elever-inte-kommer-i-klam

Kurser och arrangemang från Habilitering och Hälsa

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=345792&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402

Attention Stockholms län håller workshop på Stockholms Universitet och lärarhögskolan

Varför uppstår konflikter i klassrummet? Hur kan vi hantera situationer som utmanar oss som lärare? Välkommen att under en halvdag träna inkludering, lågaffektivt bemötande, nödsituationer och trygghetsskapande i workshops och seminarier med utbildare från HSO, Attention och Astmaoch Allergi-föreningen i Stockholms län samt specialpedagogiska institutionen på Stockholms...

Kunskapsguide för er som möter personer med ADHD i professionen

Bemötande I fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag på din arbetsplats. Ett stödmaterial och en checklista kompletterar filmerna. http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Bemotande.aspx

SPSM - Nu blir det ännu enklare att kontakta oss

Från och med den 4 april är det enklare för dig att komma i kontakt med oss. Nu lanserar vi den nya tjänsten Fråga en rådgivare.   https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/nu-blir-det-enklare-att-komma-i-kontakt-med-oss/

Vägledare för stöd och råd på Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinders vägledare har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till vuxna med flerfunktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada. Under våren 2016 provar vi även vägledning för frågor kring neuropsykiatriska diagnoser. http://habilitering.se/forum-funktionshinder/vagledare

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Vi tar inte emot besökare eller patienter i våra lokaler från och med 16 mars. Orsaken är bristande ventilation och arbetsmiljöproblem. Vi öppnar i nya lokaler på Sabbatsbergs sjukhus någon gång i maj och återkommer med exakt datum då vi vet mer, håll utkik på hemsidan. Det råder även remisstopp fram till 15 april. http://habilitering.se/stockk

Såhär kan det vara att leva med autism. Klarar du att se hela klippet?

http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/sa-ar-det-att-leva-med-autism--klarar-du-av-att-kolla-klart-hela-klippet/

Lärare saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser

I en skattning utförd av Karolinska institutet, uppger 80 procent av lärarna att de saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Motsvarande siffra för specialpedagogerna är 69 procent. Lärarutbildningen ger inget stöd. http://skolvarlden.se/artiklar/larare-saknar-kunskap-om-neuropsykiatriska-diagnoser

Skolinspektionens sida för elever

Du har rätt att känna dig trygg Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Om du ändå blir dåligt behandlad eller mobbad måste skolan hjälpa dig. https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-att-kanna-dig-trygg/

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

9 av 10 förskolebarn med autism har fortfarande stora svårigheter inom autismområdet i skolåldern, trots att de fått tidiga stödinsatser. En majoritet av föräldrarna anser att barnen får otillräckligt stöd i skolan. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin där barn som fått en autismdiagnos mellan 2 och 4,5 års ålder följts upp efter 8 år.  ...

Debattartikel från Attention och Svenny Kopp

DEBATT. I Sverige söker lika många flickor som pojkar barnpsykiatrisk vård. Trots detta är det tre gånger så många pojkar som flickor som får neuropsykiatriska diagnoser, som adhd. Varför är det så?   http://www.aftonbladet.se/debatt/article22498306.ab

Lika bra överallt! Inom Stockholms läns sjukvårdsområde ska du få lika bra hjälp oavsett vart inom vuxenpsykiatrin du vänder dig.

Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram standarder för hur den psykiatriska vården ska se ut. Dessa utgår från vårdprocesserna för olika diagnoser som till exempel ADHD, autism, psykos, tvångssyndrom eller ångest. Alla vårdprocesser bygger på regionala vårdprogram och evidens.   http://psykiatri.sll.se/om-psykiatri-slso/vart-arbetssatt/

Förtidspension” möjlig från 19 år

Regeringen vill förändra reglerna för unga långtidssjukskrivna och sänka åldersgränsen för när så kallad hel sjukersättning kan beviljas från 30 till 19 år http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22477115.ab  

Skolinspektionen: Svagt stöd från kommuner till unga som varken studerar eller arbetar

Svagt stöd från kommuner till unga som varken studerar eller arbetar Publicerad: 1 mars 2016 Två av tre granskade kommuner har brister i stödet till unga kommuninvånare som varken studerar eller arbetar. Det visar Skolinspektionens granskning av 16 kommuners arbete med det kommunala aktivitetsansvaret.  ...

Heja Attention Roslagen! Artikel om hemmasittare.

De vill se ökade insatser mot hemmasittare Det finns många elever som inte går till lektionerna. Med rätt insatser kan deras problem underlättas menar Attention Roslagen som föreslår ett samlat grepp kring dessa frågor.   http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.3689456-de-vill-se-okade-insatser-mot-hemmasittare

Funktionshindersguiden

Den här webbplatsen ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Här får du bland annat veta vilken hjälp du kan få i vardagen och vart du ska vända dig för olika typer av stöd. http://habilitering.se/funktionshindersguiden

BO: Flickor med ADHD missgynnas

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bo-larare-maste-lara-sig-mer-om-adhd

Svensk forskning om autism och för tidig död uppmärksammas utomlands

http://medicalxpress.com/news/2015-11-people-autism-higher-premature-death.html https://spectrumnews.org/news/large-swedish-study-ties-autism-to-early-death/ http://www.onmedica.com/newsArticle.aspx?id=4b705427-3989-4244-a6f2-ffb200b643e9 http://www.beacontranscript.com/low-life-expectancy-for-patients-with-autism/5734/...

Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom att prova arbete eller studie

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 2016 att den avsåg att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studier en tid. Läs pressmeddelandet nedan. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/battre-mojligheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-eller-sjukdom-att-prova-arbete-eller-studier/

Information från Forum Funktionshinder

Hej! Forum Funktionshinder fick under förra året två nya uppdrag: att ge vägledning kring förvärvad hjärnskada och flerfunktionsnedsättning. Vi har nu valt att som ett projekt pröva att ge vägledning kring neuropsykiatriska diagnoser under våren 2016, eftersom det är så många av våra samtal till vår rådgivning som rör dessa diagnoser. Nu öppnar vägledningen, och vi skulle...

Söker deltagare! Webbkursen Koll på Asperger

Söker deltagare! Webbkursen Koll på Asperger När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det för mig? Vissa känner sig lättade, andra känner sig ledsna eller bryr sig kanske inte alls. Men om man vill veta mer och kanske ställa frågor, är det viktigt att få...

Första svenska barnboken om Tourette!

http://www.mynewsdesk.com/se/mrshyper/pressreleases/foersta-svenska-barnboken-om-tourette-1341745
<<  1 2 [34  >>