banner red

Attention Stockholms län kalendarie

Här kan du se vilka samråd som vi är representerade i och när vi har våra styrelsemöten.        

 2018 

 Januari:

17 Psykiatribeställarnas brukarråd

18 Möte med Finsam

23 Planeringsmöte avslutningskonferens ADHD på jobbet

23 Styrelsemöte Attention Stockholms län

24 Föreläsning introutbildning BUP

28 Samverkansdag i Täby

30 Arbetsgruppsmöte BUP

 

Februari:

6 Stormöte BUP

9 möte kring brukarråd Rättspsykiatri

14 Brukarråd VO psykiatri, SLSO

20 Styrelsemöte Attention Stockholms län

20 Möte med AA

20 Möte Joakim Lavesson, chef habiliteringen

22 Föräldracirkel

 

Mars:

6 Arbetsgruppsmöte BUP

8 Föräldracirkel

9 Frukostmöte FINSAM

9 Möte med Dag Larsson, s, Landstingspolitiker

20 Styrelsemöte Attention Stockholms län

22 Föräldracirkel

 

April:

5 Föräldracirkel

6 Attention Stockholms läns årsmöte

10 BUP arbetsgruppsmöte

12 HSO barn och ungdomsfrågor

16 Dialogmöte med politiker ang unga utan sysselsättning

18 Introutbildning BUP

19 Dialogmöte med politiker ang unga utan sysselsättning

19 Föräldracirkel

20 Medverkande i nätverksträff Anhörigkonsulenter

21 Samverkansdag tema anhöriga

23 Möte med Forum Funktionshinder

25 Möte HS-f habilitering

27 Slutkonferens ADHD på jobbet

 

Maj:

8 BUP Stormöte

16 Konferens Anhörigstöd

22 Möte Habilitering och hälsa

23 Dialogmöte Hjälpmedel