• Attention Stockholms län

Frågor om skolan och åtgärdsprogram

Vi får många frågor om skolan och om åtgärdsprogram. Här kommer en text som kanske kan vara till hjälp.

Länk: Åtgärdsprogram.

Om du vill överklaga ett åtgärdsprogram görs detta i första hand till den som beslutat om ÅP. För detaljerad information hur du ska gå till väga gå in på nedanstående sida:

www.overklagandenamnden.se/Om-du-vill-overklaga/

Riksförbundet Attention har länge efterfrågat en inspektion för att få mer kunskap om hur skolsituationen ser ut för elever med adhd. Och nu ser det ut som om det blir av. Skolinspektionen har beslutat att under 2013 granska skolsituationen för elever med ADHD. Granskningen utgår från ett antal enskilda elevers skolsituation och kommer att ha ett elevnära perspektiv.

http://www.attention-riks.se/index.php/alla-nyheter/693-skolinspektionen-granskar-adhd-i-skolorna.html