banner red

Styrelsen i Attention Stockholms län

I vår styrelse finns samlad kompetens och bredd. Några av oss har själva neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, flera är föräldrar till barn, ungdomar och vuxna med dessa svårigheter och vi har även yrkesverksamma inom området.

Vill ni ta del av handlingar så som årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse vänligen kontakta kansliet.

Telefon kansli: 
08-27 04 05

E-post:
kansli@attention-stockholmslan.se

 


Ordförande:
Pia Eliasson
E-post: ordforande@attention-stockholmslan.se 

Kassör:
Lotta Pilarp
E-post: lotta@attention-stockholmslan.se

 

Intressepolitisk talesperson:
Vakant


Ledamöter:

Annika Oden-Frisk
E-post: annika@attention-stockholmslan.se 

Margareta Hedström
E-post: margareta@attention-stockholmslan.se 

Marilyn Langeler
E-post: marilyn@attention-stockholmslan.se

Therese Netzell

E-post: therese@attention-stockholmslan.se 

Annelie Blomgren

E-post: annelie@attention-stockholmslan.se

Lotta Pilarp
lotta@attention-stockholmslan.se 

 


Ersättare:

Anders Pemer

anders@attention-stockholmslan.se

Zebiba Mohammed

E-post: zebiba@attention-stockholmslan.se

 

 


Valberedning

Birgitta Nordfors - sammankallande
E-post: nackavarmdo@attention-stockholmslan.se 

Kenny Kvarnström 

Stefan Johansson

Markus Blomqvist