banner red

Vi behöver din hjälp fyll i Medlemsenkät

Kära medlem,

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt stöd och aktiviteterna för er medlemmar. Senaste året har vi gjort en stor satsning på ungdomsverksamheten i Stockholm vilket har lett till att vi kontinuerligt erbjuder:

- En prova-på aktivitet i veckan för våra ungdomar och unga vuxna.
- Ledarskaputbildning för unga vuxna
- Cafe
- Tjejgrupper
- Killgrupper

Detta arbete är viktigt och otroligt roligt. Antalet deltagare växer ständigt och i skrivandets stund håller vi på och utformar nya medlemsaktiviteter för närstående och vuxna.

För att möta era behov och önskemål av kontinuerlig och stabil medlemsverksamhet behöver vi ytterligare ekonomiska och personella resurser.

Vi undersöker nu möjligheten att:

- Söka sponsring från företag
- Ta emot gåvor från privatpersoner
- Ha en terminsavgift för de kontinuerliga aktiviteterna för Närstående, Vuxna, Unga och yrkesverksamma.

Vi behöver din hjälp med svar på några frågor.

Vi söker sponsorer för våra aktiviteter och vill nu ha in tips på företag, organisationer eller privatpersoner som kan vara intresserade av att sponsra oss, antingen ekonomiskt eller genom att delta som volontär. Alla gåvor, stora som små, är välkomna och gör skillnad.  Svaren som du anger är inte bindande utan vi vill skapa oss en bild för att veta hur vi bästa arbetar vidare med frågorna.

 

Klicka här för att komma till enkäten