banner red

Vårdbloggen-Rätt till bra vård vid beroende och psykisk sjukdom

Sveriges Televisions granskning av den vård som en person med flera olika tillstånd behöver har satt ljus på en rad viktiga frågor.

Beskrivningen av hur individer skickas mellan olika vårdinrättningar och vårdas omväxlande inom landstinget för sina psykiska sjukdomar och kommunen för sitt missbruk är omskakande. När man ser deras och deras anhörigas förtvivlan känner jag och säkert många med mig att så här får det inte vara.

https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/vardbloggen/artiklar/ratttillbravardvidberoendeochpsykisksjukdom.25342.html