banner red

Våga prata 2017- seminarium om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. Även bland de yngre ökar den psykiska ohälsan och hälften av de unga i Sverige har psykosomatiska symtom. Hjärnkoll vill öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt och genom detta seminarium får ni inspiration till hur ni kan börja samtala på er arbetsplats.

https://simplesignup.se/event/86590