banner red

Utökat stöd till barn och unga med autismspektrumdiagnos under 2017

Stockholms läns landsting utökar stödet till barn och unga med autismspektrumdiagnos utan intelektuell funktionsnedsättning under året så att samtliga årskullar erbjuds individuella insatser.

 

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2017/01/Utokat-stod-till-barn-och-unga-med-autismspektrumdiagnos-under-2017/