banner red

Utökat stöd för barn och ungdomar med autism på Habiliteringscentrum i Södertälje

Habiliteringcentrum i Södertälje har fått ett utökat vårdavtal för barn med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning.

http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/utokat-stod-for-barn-och-ungdomar-med-autism-pa-habiliteringscentrum-i-sodertalje