banner red

Uppdrag för mer kunskap om både ätstörningar och ADHD - Regeringskansliet

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att se över kunskapsläget kring två grupper. Det handlar dels om vård av personer med ätstörningar, dels konsekvenser för vuxna med diagnosen ADHD i samband med exempelvis sjukskrivningar och arbetslöshet.

- Unga kvinnor är särskilt drabbade av olika typer av ätstörningar och psykisk ohälsa. Det är ett samhällsproblem vi måste möta med mer kunskap. Jag vill gärna se någon form av nationellt stöd till vården, säger socialminister Annika Strandhäll.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/uppdrag-for-mer-kunskap-om-bade-atstorningar-och-adhd/