banner red

Tydlig koppling mellan psykisk hälsa och skolresultat

Sambandet mellan elevers psykiska hälsa och deras skolresultat presenteras i en avhandling från Lunds universitet. Avhandlingens författare, skolläkaren Fiffi Boman, menar att det är avgörande att sätta in rätt stöd för elever med behov av det tidigt.

http://www.specialnest.se/skola/tydlig-koppling-mellan-psykisk-halsa-och-skolresultat