banner red

Tvångsåtgärder mot barn och unga inom den psykiatriska tvångsvården ska ses över

Regeringen har beslutat om ett tilläggsuppdrag till den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa. Uppdraget innebär att samordnaren ska göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn och unga under 18 år enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård med utgångspunkten att kraftigt minska eller avskaffa användningen av tvångsåtgärder.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/tvangsatgarder-mot-barn-och-unga-inom-den-psykiatriska-tvangsvarden-ska-ses-over/