banner red

Tidiga insatser vid psykisk ohälsa hos små barn- vårdgivarguiden

https://vardgivarguiden.se/nyheter/2019/november/psykisk-halsa-hos-barn/?utm_source=Prenumeration&utm_medium=email&utm_campaign=Prenumeration_2019-11-29&utm_content=Psykisk+hälsa+hos+barn

Utmaningarna kring den psykiska ohälsan berör hela samhället. Vårdnadshavare och andra vuxna i barns närhet, till exempel sjuksköterskan på barnavårdscentralen, kan ofta upptäcka psykisk ohälsa hos små barn. Då är det hälso- och sjukvårdens uppgift att sätta in åtgärder tidigt för att skapa förutsättningar för en så positiv utveckling som möjligt.