banner red

Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

I Suicidprevention 2016 sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Lägesrapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/kunskapsstod/lagesrapporter/Sidor/Suicidprevention-2016-En-lagesrapport-om-det-nationella-arbetet-med-att-forebygga-sjalvmord.aspx