banner red

Stockholms läns landsting går med vinst

De senaste tio åren har landstinget visat positiva resultat före omställningskostnader. En ekonomi i balans är viktigt för den långsiktiga utvecklingen och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen att påverkas av den omfattande utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken.

 

http://www.sll.se/om-landstinget/ekonomi/Ekonominyheter/Behallare-for-ekonominyheter/2017/02/Stockholms-lans-landsting-redovisar-positivt-resultat-for-2016/