banner red

Stereotypa beteenden- habilitering och hälsa

Alla som får en autismspektrumdiagnos har någon form av svårigheter med socialt samspel och kommunikation. Ett annat symtom som är vanligt, men som däremot inte gäller alla, är det som kallas för stereotypa beteenden.

http://habilitering.se/behov-och-insatser/problembeteenden/stereotypa-beteenden