banner red

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning 2017

Statistiken visar att boendestöd, hemtjänst och trygghetslarm är de vanligaste insatserna enligt socialtjänstlagen till personer i åldern 0−64 år med funktionsnedsättning. Totalt hade 52 250 personer med funktionsnedsättning någon form av insats den 31 oktober 2017.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-4?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis