banner red

Socialstyrelsen- Flera orsaker till stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

I vissa delar av landet är det en av tio pojkar i åldern 10-17 år som får adhd-läkemedel medan det i andra delar är färre än tre procent. Vad skillnaderna beror på är oklart men i en ny rapport konstaterar Socialstyrelsen att psykosociala eller socioekonomiska riskfaktorer inte ensamt kan förklara de regionala skillnaderna.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/fleraorsakertillstoraskillnaderiforskrivningavadhd-lakemedel