banner red

Satsning för att minska ungas missbruk

Nu inleder kommuner och regioner i Sverige en stor satsning för att minska missbruk av alkohol och narkotika bland barn och unga vuxna, 13-29 år.

Handlingsplanen ska underlätta samarbete och samordning mellan huvudmän.– Det ska vara lätt att söka hjälp och stödet ska vara tillgängligt och jämlikt. Att samordna insatser mellan exempelvis skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård är helt avgörande, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/satsningforattminskaungasmissbruk.25897.html