banner red

Samhällets stöd Föräldragrupper för information och erfarenhetsutbyte

pdfSamhällets_stöd.pdf

I gruppen får du information om samhällets stöd och möjlighet till utbyte av erfarenheter med andra föräldrar. Det blir fyra gruppträffar. Första tillfället fokuserar på barnet, andra på föräldern och det tredje på framtiden. Fjärde och sista tillfället utgår från gruppens önskemål. Det är önskvärt att du deltar vid samtliga träffar.