banner red

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera- regeringen

Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro – en utredning om problematisk elevfrånvaro

http://www.regeringen.se/48d4f6/contentassets/77af60bb1e264076b19e879d53d5b58a/saknad-uppmarksamma-elevers-franvaro-och-agera-sou-201694.pdf