banner red

Riksdagen har beslutat om att införa omvårdnads­bidrag och merkostnads­ersättning

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning. Personer som vid årsskiftet har ett aktivt beslut om vårdbidrag eller handikappersättning omfattas av speciella övergångsbestämmelser.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/riksdagen-har-beslutat-om-att-infora-omvardnadsbidrag-och-merkostnadsersattning