banner red

Respekt (2016)- Barnombudsmannen

arnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/vart-arbete/arsrapporteringar/respekt-2016/