banner red

Remisskrav för vissa psykiatriska utredningar införs

Vid årsskiftet införs remisskrav för neuropsykiatriska och kognitiva utredningar som utförs av fristående utredningsteam som enbart gör utredningar. Det ska säkerställa att det alltid finns ansvarig specialistverksamhet som tar hand om patienters utredningsresultat och fortsatta insatser efter utredningen.

https://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2018/december/remisskrav-for-vissa-psykiatriska-utredningar-infors/