banner red

Rapport från Landstingsrevisorerna

Landstingsrevisorerna har sammanställt en rapport om vårdkedjan för barn med ADHD och diabetes.

http://www.sll.se/om-landstinget/sa-fungerar-landstinget/sa-granskas-landstinget/Rapporter-fran-landstingsrevisorerna1/Projektrapporter-2016/