banner red

Psykisk hälsa – läns- och kommunstatistik

Här presenteras färdiga diagram och kartor på läns- och kommunnivå. Vårt webbaserade verktyg gör statistiken mer lättillgänglig och interaktiv, där du bland annat kan följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid med hjälp av rörlig grafik. Statistiken kan sparas och skrivas ut som ett faktablad eller användas i en Power Point-presentation.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa-lans-och-kommunstatistik/