banner red

Psykiatrisk vård får inte bara bli förvaring

Den psykiatriska heldygnsvården i Sverige måste utveck­las. I en ny undersökning som omfattar ­samtliga landsting framkommer en dyster bild som förstärker ­intrycket av förvaring snarare än behandling, skriver debattörer från Svenska Psykiatriska Föreningen.

http://www.svd.se/psykiatrisk-vard-far-inte-bara-bli-forvaring/om/debatt