banner red

PR Vård Barnmottagning- ny mottagning utan remisstvång

Vi välkomnar barn och ungdomar upp till 17 år boende i Stockholms län. Hos oss bokar du tid utan remiss. Våra läkare träffar du utifrån frågor om tillväxt, astma och allergi, problem med magen, huvudvärk eller något annat som bekymrar.

Vi har även tre specialuppdrag: utreda och behandla barn och ungdomar med misstänkt ADHD, behandla barn och ungdom med överviktsproblematik samt samtalskontakter för barn och unga. Mottagningen drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting vilket innebär att all vård hos oss är kostnadsfri.

http://www.prvard.se/barnmottagning-barnsjukskoterska-barnlakare