banner red

Omsorgs-RUT kan ge nya möjligheter för personer med funktionsnedsättningar

DEBATTARTIKEL. Kristdemokraterna har lagt fram ett nytt förslag för nyttjande av RUT-avdraget inom området personlig omsorg, genom möjlighet även för syskon att köpa tjänster för ledsagning och avlösning för personer med funktionsnedsättningar.

http://hejaolika.se/artikel/omsorgs-rut-kan-ge-nya-mojligheter-personer-med-funktionsnedsattningar