banner red

Ojämlikheter i psykisk hälsa syns tidigt-Folkhälsomyndigheten

Redan hos barn ses skillnader i psykisk hälsa kopplade till föräldrarnas inkomst och socioekonomiska situation. Folkhälsomyndigheten har i en ny rapport, den första i sitt slag, kartlagt de ojämlikheter i psykisk hälsa som finns mellan olika grupper i Sverige.

http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/kunskapsstod/lagesrapporter/Sidor/Ojamlikheter-i-psykisk-halsa-syns-tidigt.aspx