banner red

Nytt nummer av Forskning om Funktionshinder- Uppsala Universitet

I detta nummer kan du bla läsa om;

 

Stöd och samarbete nycklar för inkluderande undervisning

Lärare vill undervisa så alla elever kan lära sig. Men lärare vet inte alltid hur de ska göra.
Lärare behöver stöd från andra lärare och rektorn för att verkligen kunna hjälpa alla elever.

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_2_2018_webb.pdf