banner red

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

I detta nummer kan du bla läsa om:

Hyperaktiva barn och tidigt stöd,

Barns delaktighet i vården,

Språkstörning som ett hinder för delaktighet

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_3_2018_webb--002-.pdf