banner red

Nya rekommendationer för att stärka barnperspektivet i offentlig verksamhet

dag går det ut nya rekommendationer från Barnombudsmannen riktat till revisorer som granskar att kommuner, landsting och regioner efterlever Barnkonventionen.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20161/nya-rekommendationer-for-att-starka-barnperspektivet-i-offentlig-verksamet/