banner red

Ny modell ska minska psykisk ohälsa i skolan- NKA

Elever och personal i 48 högstadieskolor i Sverige, Tyskland, Slovenien och Kroatien kommer att få pröva en helt ny modell som ska leda till att färre elever drabbas av psykisk ohälsa. Mittuniversitetet leder arbetet som ska utmynna i ett utbildningsprogram som alla skolor får ta del av utan kostnad.

– Ohälsan bland ungdomar är alarmerande och målet med vårt projekt är att bidra till att vända trenden, säger projektledare Maria Rasmusson, forskare vid Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.