banner red

Ny barnläkarmottagning öppnar på Östermalm

Snart kan du få en läkartid åt ditt barn på Brahegatan. I och med det kommer hälften av innerstans barn- och ungdomsmedicinska mottagningar att finnas på Östermalm.

Förutom att erbjuda akut och planerad vård för barn och unga i åldern 0-17 år kommer Stockholm kids ha lika stort fokus på psykisk ohälsa och neuropsykiatri.

– I dag är det långa köer för att träffa en psykolog eller göra en adhd-utredning. Vi vill satsa på den biten och även anpassa verksamheten efter hur det ser ut för familjerna i dag, ofta med en stressig vardag och högt tempo.

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/ny-barnlakarmottagning-oppnar-pa-ostermalm/repqap!GpOXuY8y0x89mfIV0cYSzA/