banner red

Nu kartläggs vården för barn med adhd och ASD- Funktion i Fokus

Idag är det flera olika aktörer inom vården som utreder och ger stöd och behandling till barn och vuxna med adhd och/eller diagnos inom autismspektrumet, ASD. Nu görs en genomlysning av vårdkedjan för barn och ungdomar med adhd och ASD - från första kontakten till utredning, insatser och uppföljning.

https://public.paloma.se/webversion?cid=7098&mid=533475&emailkey=fe7b7abb-2853-43a9-9e7e-53f7593e9cc0