banner red

LSS-debatten har många ansikten och perspektiv - MFD

"...denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet" för de målgrupper lagen omfattar så står det i portalparagrafen till Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Samma höga ambition uttrycks också i de funktionshinderspolitiska målen som riksdagen antog år 2000.

http://www.mfd.se/om-mfd/gd-bloggar/lss-debatten-har-manga-ansikten-och-perspektiv/