banner red

Lägg inte ned hälsomottagningarna, bygg ut!

Att erbjuda hälsomottagningar är ett viktigt led i att erbjuda jämlik vård och en del i arbetet med att förbättra folkhälsan även för personer med funktionsnedsättning, skriver elva funktionshinders- och patientföreningar.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/11/08/lagg-inte-ned-halsomottagningarna-bygg-ut/