banner red

Kost vid ADHD och autismspektrumtillstånd - SBU

 

Vilka studier finns som undersöker effekten av dieter för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd eller ADHD?

Frågeställare: Livsmedelsverket

https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbus-upplysningstjanst/kost-vid-adhd-och-autismspektrumtillstand/