banner red

Kombination av psykisk ohälsa och beroende kartläggs- regeringen

Psykisk sjukdom är vanlig bland personer med missbruk och beroende. Regeringen vill därför att Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera hur vård och omsorg fungerar för dessa personer, för att få kunskap om hur insatserna kan förbättras.

– En olycka kommer sällan ensam. Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i gruppen också mötas. Regeringen vill att samarbetet kring och stödet till dessa personer blir bättre, säger socialminister Annika Strandhäll.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/kombination-av-psykisk-ohalsa-och-beroende-kartlaggs/