banner red

Koll på Asperger - en webbkurs för unga

Personer med AST kan vilja veta mer om diagnosen och kan behöva ställa frågor – då är det viktigt att få tydlig och korrekt information. Det är inte alltid man har lust att gå till en mottagning och prata med någon. Därför har vi tagit fram en internetbaserad kurs om AST för unga 16-25 år.

http://ki.se/kind/koll-pa-asperger-en-webbkurs-for-unga