banner red

IVO-Vad gör min LSS-handläggare?

Tillsyn av myndighetsutövning inom LSS och hur de som söker en insats uppfattar handläggningsprocessen.

http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/Vad-gor-min-LSS-handlaggare/