banner red

Informationsträff om samordningsförbund

Vet du vad en ”samordnad individuell plan (SIP)” är för något? Visste du att det är en resurs som individer med neuropsykiatriska diagnoser har rätt till?

Vet du vad ett samordningsförbund är för något? Känner du till att Huddinges, Botkyrkas samt Salems kommuner har ett gemensamt Samordningsförbund?

Onsdagen den 29 mars kan du få svar på dessa frågor. Vi har bjudit in representanter från just Samordningsförbundet i Huddinge, Botkyrka, Salem. De ska presentera sin verksamhet och hur de kan erbjuda vuxna med bl.a. neuropsykiatriska diagnoser stöd och resurser. Det kommer även finnas tid för er att ställa era frågor.

Föreläsningen hålls på Folkes i Huddinge mellan kl 16:15 och 18:00. Vi kommer självklart att planera in pauser. Adress är Sjödalstorget 1, vilket ligger mitt i Huddinge centrum. Lokalerna ligger ovanför IN & FINNS lokaler. Föreläsningen hålls i ett rum som heter ”Aprikosa”.

Samordningsförbundet HBS - Ida Melin

Vad är samordningsförbundet, uppdrag och vad gör vi lokalt i våra kommuner. Kort information om MIA-projektet som startar 1 april.

Slussen - Jonas Fridell

UPIS och Möjliggörarna - Anders Bogefors

LYRA - Marve Diop

START- Lena Gladh

IPS-teamet - Eija Ekström

SIP - Eleonor Yilmaz (PRIO Huddinge)

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Er styrelse