banner red

Hjälpmedel i Stockholms län − hur funkar det?

HSO i Stockholms län har bjudit in Anna Breuer, från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att berätta mer om hur Stockholms läns landsting har organiserat verksamheten kring hjälpmedel. Under året kommer även landstingets hjälpmedelspolicy att revideras. Kom och lär dig mer om organisationen och processen kring hjälpmedel!

Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 17.30–19.30

Plats: ÅttiotvåAn, S:t Göransgatan 82 A, rum 1

Läs mer om seminariet i bifogad inbjudan, eller på vår hemsida:http://www.hso.se/lan/stockholm/Utbildning/Utbildning/Hjalpmedel-i-Stockholms-lan--hur-funkar-det/

Anmälan senast 29 april.

Anmäl dig direkt på hemsidan, eller via e-post info@hsostockholmlan.se (uppge namn, förening, telefonnummer samt om du är allergisk mot/behöver certifierad assistanshund), eller via telefon, eller på bifogad blankett.