banner red

Hjärnkoll Stockholms län - våga prata psykisk ohälsa

Har ni psykisk ohälsa på jobbet?

Troligen, för sanningen är att 3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa. Det är din granne, din släkting eller din kollega. Trots det vet vi inte hur vi ska bemöta våra medmänniskor med psykisk ohälsa, som är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag.

http://www.hjarnkollstockholm.se