banner red

Hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samråd med brukarorganisationer reviderat Stockholms läns landstings hjälpmedelspolicy. Hjälpmedelspolicyn är den policy som regelverket för hjälpmedelsförskrivning, Hjälpmedelsguiden, bygger på.

http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/start/om-hjalpmedelsguiden/hjalpmedelspolicyn/