banner red

Gemensamma planer och uppföljningar är viktigt i samverkan kring patienter och brukare

VO har sammanställt resultaten från tre projekt inom riskbaserad tillsyn som visar att gemensamma planer och utvärderingar av samverkan behöver förbättras för att patienter och brukare ska få en god vård och omsorg.

http://www.ivo.se/nyheter/2016/gemensamma-planer-och-uppfoljningar-ar-viktigt-i-samverkan-kring-patienter-och-brukare/