banner red

Förslag om minskade tvångsåtgärder för barn- regeringen

Regeringen föreslår i en ny lagrådsremiss en reglering av olika tvångsåtgärder för patienter som är under 18 år. Exempelvis föreslås det att barn ska ha möjlighet till daglig vistelse utomhus samt att fastspänning med bälte får pågå högst en timme.

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/forslag-om-minskade-tvangsatgarder-for-barn/