banner red

Föräldrar, barn och ungdomar söks till samtal om korttidsboende

 

Vad har du för erfarenheter av att ansöka om korttidsboende? Vad minns du av mötet med handläggare? Kände du dig delaktig i handläggningsprocessen? Vi vill träffa dig för att prata om dina upplevelser och erfarenheter av att ansöka om kortis. Det kan både handla om faktiska upplevelser och tankar kring hur det skulle kunna vara.

Vi vill både träffa föräldrar till barn och ungdomar som ansökt om korttidsboenden, samt barn och ungdomar (10 - 18 år) som har erfarenhet av att bo på korttidsboenden. Vi kommer inte att träffa föräldrar och barn från samma familj då detta kan upplevas som ett hinder för att kunna tala fritt om sina upplevelser. Vi kommer att ha enskilda samtal med barn och ungdomar, samt gruppintervjuer med föräldrar. I studien som helhet kommer även LSS-handläggare att intervjuas, samt journaler att granskas.

 

 

pdfInbjudan kortis